SANIAINEN 26 TAL’V

Talv.---11-

Tal'v.

Tal'v om lujas čoma voden'aig. Kaik ümbri om lumes, kaikjal oma sured übused. Lumi om vauged i pehmed. Tal'vel lumi hoštab päiväižel. Pakaine paukab.

Mec tal'vel magadab, kaik om lumes. Erased mecživatad völ sügüzel paneba varha ičeleze sömäd tal'veks, ozutesikš, orav. Toižed magadaba ičeze pezoiš kevädehesai: kondi, neglik. Äjäd toižed živatad joksendeba mecoidme, eciba sömäd.

Tal'vel lapsed hihtaba suksil, štarguba štarguil, šurgaba reguzil. Konz lumi om märg, lapsed vändaba lumižil, tegeba lumiukon.

Tal'vel om lujas hüvä i čoma praznik – Uz' voz'. Udeks vodeks pertiš seižub čoma, vihand kuz'. Lapsed čomitaba kuzen erazvuiččil bobaižil, lämoižil, a sen ladvha paneba kuldaižen tähthan. Pakaine-uk tob lapsile tomaižid. Lapsil om hüvä mel'.

Соколова Марина, 11 класс, Рыборецкая СОШ

Учитель вепсского языка - Миронова Мария Александровна 

SANIAINEN 27 JÄRVI
SANIAINEN 25 MUARJAT
НАЖМИТЕ ENTER ДЛЯ ПОИСКА