SANIAINEN 36 INDO

-

Мinä olen sportsmienu. Joga päiviä minä kižuan ialgumiäĉĉyh. A talvel minä hiihtän. Vie minä suvaiĉen lugie kniigoi. Se innostau minuu. Minä tahton sanuo, gu minä en voi eliä muuzikattah.

Филиппов Павел, 11 класс, МКОУ Ведлозерская СОШ, с. Ведлозеро Пряжинский район

Учитель карельского языка (ливвиковское наречие) – Решетина Ольга Николаевна

SANIAINEN 37 KARJALA
SANIAINEN 35 METSÄ
НАЖМИТЕ ENTER ДЛЯ ПОИСКА